Zapraszamy na turniej Olszynka Cup 2023 w dniach 17-18 czerwiec 2023.O tytuły powalczymy w dwóch kategoriach deblowych:+100 […]
Zgodnie z  paragrafem 16 pkt.11 statutu Zarząd Ogniska TKKF „Olszynka Grochowska „ na posiedzeniu w dniu 8.02.2023 […]