Klub Tenisowy Olszynka Grochowska

Klub Tenisowy Olszynka
ul. Osowska 15, 04-302 Warszawa
Tel: (22) 610-65-23
Kom: 530 292 875
E-mail: olszynka@neostrada.pl

Zarząd

Działalnością Klubu kieruje  Zarząd. Członkowie Zarządu wybierani są raz na 4 lata, na walnym zgromadzeniu członków. Bieżące kierowanie Klubem sprawuje Dyrektor.

Skład Zarządu:
Krzysztof Migała – Prezes
Mariusz Jesionek – Vice-Prezes
Witold Olkowski – Vice-Prezes
Krzysztof Puławski – Skarbnik
Wojciech Bańkowski – Sekretarz
Tadeusz Bożek – członek Zarządu
Mirosław Dziekiewicz – członek Zarządu