Zarząd - TKKF OLSZYNKA GROCHOWSKA

Idź do spisu treści

Menu główne

Zarząd

O nas

Działalnością Ogniska kieruje dziewięcioosobowy Zarząd, ożony z Prezesa, dwóch vice Prezesów, Skarbnika i pięciu członków. Członkowie Zarządu wybierani są raz na 4 lata, na walnym zgromadzeniu członków. Bieżące kierowanie Ogniskiem sprawuje Dyrektor.


Skład Zarządu:
Krzysztof Migała - Prezes
Dariusz Ługowski - Vice-Prezes
Witold Olkowski - Vice-Prezes
Krzysztof Puławski - Skarbnik
Wojciech Bańkowski - Sekretarz
Tadeusz Bożek
Mariusz Jesionek
Mirosław Kwiatkowski
Waldemar OłdakWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego