W związku z zakupem nowej Hali Tenisowej  , KT Olszynka sprzeda swój dotychczasowy dwupowłokowy balon na cztery korty.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie ofert w sekretariacie klubu .

tel. 22 610 6523

P1000386 P1000352 P1000343