W czwartek 28 września 2023 roku o godzinie 13,30 w kościele Sióstr Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu 34, pożegnamy naszego klubowego Kolegę – Tomka Harasimowicza.
Wieloletniego członka naszego klubu, reprezentanta, uczestnika wielu turniejów, osobę mocno zaangażowaną w działalność naszego stowarzyszenia.
Wspaniałego człowieka, kolegę, przyjaciela.
Składamy szczere kondolencje oraz wyrazy głębokiego żalu i smutku na ręce rodziny.
TKKF „Olszynka Grochowska”