Zgodnie z  paragrafem 16 pkt.11 statutu Zarząd Ogniska TKKF „Olszynka Grochowska „ na posiedzeniu w dniu 8.02.2023 postanowił podnieść roczną składkę członkowska do wysokości 200 zł.

Jednocześnie informujemy koleżanki i kolegów, że nie opłacenie składki członkowskiej do 30.04.2023 będzie skutkowało utratą zniżek w opłatach za korty.

Zarząd zwraca uwagę, że składka w dotychczasowej wysokości, tj. 150 zł, obowiązywała od roku 2012.