Zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia TKKF Olszynka Grochowska na walne zgromadzenie , które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017r. o godzinie 18,00.

Na spotkaniu nastąpi wybór nowych władz stowarzyszenia na nową kadencję.

Będzie również okazja do dyskusji na temat perspektyw i kierunków rozwoju naszego klubu.

Prosimy o punktualne przybycie.

Zarząd „KT Olszynka”