Działalnością klubu kieruje zarząd. Członkowie Zarządu wybierani są raz na 4 lata, na walnym zgromadzeniu członków.

Bieżące kierowanie klubem sprawuje dyrektor.

Skład Zarządu:
Krzysztof Migała – Prezes
Mariusz Jesionek – Vice-Prezes
Witold Olkowski – Vice-Prezes
Krzysztof Puławski – Skarbnik

Rafał Sitarz- Sekretarz
Robert Samsel – członek Zarządu
Mirosław Dziekiewicz – członek Zarządu