Zapamiętajmy Panią Krysię, sympatyczną i życzliwą osobę. Wyrazy współczucia dla bliskich. Na pewno jeszcze długo zostanie w […]