Zapamiętajmy Panią Krysię, sympatyczną i życzliwą osobę. Wyrazy współczucia dla bliskich. Na pewno jeszcze długo zostanie w […]
20.02.2024 w wieku 91 lat odeszła od nas Pani Aurelia Czajkowska. Była związana z naszymi kortami od […]