W dniu 8 grudnia 2017 odbyło się Walne Zgromadzenie, na którym przyjęto sprawozdanie z działalności Zarządu w ostatnich 4 latach, udzielono absolutorium oraz przeprowadzono wybory. 

Skład Zarządu na nadchodzące 4 lata jest następujący: Krzysztof Migała (Prezes), Witold Olkowski (Wiceprezes), Mariusz Jesionek (Wiceprezes), Krzysztof Puławski (Skarbnik), Wojciech Bańkowski (Sekretarz), Tadeusz Bożek (Członek Zarządu),  Mirosław Dziekiewicz (Członek Zarządu).