Olszynka Challange by Lexus

 Informujemy o zmianach w regulaminie rozgrywek.

W punkcie: 4a
Nowe brzmienie:
Maksymalnie 5 miejsc wyżej w pierwszej dziesiątce, jednak w przypadku braku możliwości wyzwania do pierwszego wolnego miejsca. (nie więcej niż 8)

W punkcie: 4b
Nowe brzmienie:
Maksymalnie 10 miejsc wyżej w pozostałych dziesiątkach, jednak w przypadku braku możliwości wyzwania do pierwszego wolnego miejsca. (nie więcej niż 15)